Wie is Jan Temmerman?

Jan Temmerman heeft jarenlange ervaring als advocaat in ondernemingsrecht, en weet dank zij zijn vele professionele en niet-professionele contacten in en buiten de zakenwereld het belang van discreet onderhandelde oplossingen voor soms al te lang aanslepende conflicten naar waarde te schatten. Sinds 2016 coacht hij, op vraag van VZW BMediation, aspirant -bemiddelaars in hun opleidingsfase.

Jan Temmerman (°4.12.1956)

Licentiaat Rechten UG 1979

Advocaat sinds 1979

Erkend bemiddelaar in burgerlijke -en handelszaken sinds 2015

“Bij een bemiddeling begeleiden we de partijen naar een zelf onderhandelde oplossing

Wat houdt bemiddeling in?

Anders dan een arbiter, die een conflict tussen partijen beslecht, zal Jan Temmerman conflicterende partijen begeleiden naar een door partijen zelf onderhandelde oplossing. Door te luisteren, te kijken en te bevragen verscherpt hij de inzichten van de partijen en weet hij hen, binnen een besloten en strikt vertrouwelijke omgeving, te enthousiasmeren voor een onderhandelde oplossing, gedragen door wederzijds verworven of herwonnen inzicht en vertrouwen. Zijn discretie, communicatietechniek en absolute onpartijdigheid helpt hem om partijen in staat te stellen om, ondanks mogelijks opgebouwde emoties en frustraties, hun conflict vaak verrassend snel bij te leggen. Hij notuleert vervolgens het bereikt akkoord en zorgt ervoor dat het akkoord volledig en duidelijk is.

Waarom bemiddeling?

Conflicten horen bij het leven, maar niet elk geschil moet beslecht worden door een ander.

Enkele alleszeggende statistieken (bron: "Bemiddelingsbarometer 2016")

Jan Temmerman wordt geapprecieerd voor zijn empathische en geëngageerde participatie in de dialoog, performante communicatietechnieken, scherp inzichten en zijn analytisch denkvermogen. Het zijn eigenschappen die er veelal toe bijdragen dat partijen hun communicatie hervatten of optimaliseren en aldus inzicht verwerven in elkaars reële bekommernissen. Ze laten hem toe partijen vervolgens te begeleiden naar het uitwerken van een goed doordacht win-win akkoord.

“Het traject verloopt niet alleen snel, maar met 74% slaagkans ook zeer effectief!”

Tarieven

225 euro/uur + kantoorkosten aan marktvoorwaarden

“Bemiddeling gebeurt steeds op vrijwillige basis

Goed om weten!

Contact

Jan Temmerman
Advocaat-Erkend Bemiddelaar
jtemmerman@bdlt.be

Nieuwebosstraat 5, 9000 GENT
+32 9 324 35 29
BDLT Advocaten: www.bdlt.be